İcra Mahkemesi Nedir? İcra Mahkemesinin Kararlarının Temyizindeki Özellikler Nelerdir?

İcra dairelerinin işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını denetlemek ve kanunla kendisine verilen diğer icra işlerini yapmakla görevli mercidir. İcra dairesini devamlı gözetim ve denetim altında tutar.


İcra mahkemesi

 

İcra dairelerinin işlemlerinin doğru ve kanuna uygun olup olmadığını denetlemek ve kanunla kendisine verilen diğer icra işlerini yapmakla görevli mercidir. İcra dairesini devamlı gözetim ve denetim altında tutar.

 

İCRA MAHKEMESİ, icra ve iflâs işleri için kurulmuş özel bir yargı organıdır. Anayasa'nın 152. maddesi anlamında bir mahkemedir.

 

İCRA MAHKEMESİ’nin icra dairesini  şikâyet yolu ile başvurulması halinde denetlemesi dışındaki bazı görevleri:

 

-İhalenin feshini şikâyet yoluyla incelemek

-Hacizde ve iflasta istihkak davalarına bakmak

-İtirazın kaldırılması talebini incelemek

-İİK da düzenlenen cezai hükümler çerçevesinde bu davalara bakmak ve ceza vermek.

 

İCRA MAHKEMESİ’nin kararlarına karşı Yargıtay’a temyiz yoluna başvurulabilir. İİK'da buna ilişkin özel hükümler mevcuttur.

 

İCRA MAHKEMESİ'nin HUKUK İşlerine İlişkin Kararlarının Temyizindeki Özellikler

 

İCRA MAHKEMESİ'nin temyiz edilebilecek kararları m.363'de 18 bent halinde tahdidî (sınırlı sayıda) olarak sayılmıştır.         

Temyiz süresi kararın tefhiminden veya tebliğinden itibaren 10 gündür.

 

İCRA MAHKEMESİ kararlarının temyizi, satışından başka icra işlemlerini durdurmaz.  İCRA MAHKEMESİ kararlarının temyizinde teminat göstermek suretiyle dahi Yargıtay'dan icranın durdurulması talep edilemez.

 

Temyiz incelemesinde sadece tarafların bildirdiği temyiz sebepleri incelenir. Tarafların bildirmediği sebepler incelenemez.

 

Miktar ve değeri 2 milyar TL nin altındaki uyuşmazlıklarla ilgili olarak verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurulamaz (miktar 2003 Değişikliği ile artırıldı)

Okunma : 8953

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google 

- İcra İflas Hukuku

İcra İşlerinde Tebligat Nedir? Usulsüz Tebligat Nedir?

İcra İşlerinde Tebligat Nedir? Usulsüz Tebligat Nedir? İcra işleminin tamamlanıp hüküm ifade edebilmesi için, tebliğ edilmiş olması gerekir. İcra işlerinde tebligat Tebli...

İcra İflas Hukukunda Şikayet Nedir? Şikayetin Sebepleri, Tarafları, Süresi, Sonuçları Nelerdir?

İcra İflas Hukukunda Şikayet Nedir? Şikayetin Sebepleri, Tarafları, Süresi, Sonuçları Nelerdir? Şikâyet, icra (ve iflâs) dairelerinin hukuka aykırı olan işlemlerin iptalini veya düzeltilmesini sağlamak için kabu...


 

   
BankacilikBolumu.com sitede bulunan hiç bir bilginin doğruluğunu garanti etmez.
                                                      
Her hakkı saklıdır. © BankacilikBolumu.com © 2012 l RSS l
"Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir." - M.Kemal Atatürk