Hesap Uzman Yardımcılığı Nedir? Görevleri Nelerdir? Nasıl Olunur?

Hesap Uzman Yardımcılığı Nedir? Görevleri Nelerdir? Nasıl Olunur?


HESAP UZMANI      Hesap uzmanı, doğrudan Maliye Bakanı'na bağlı olarak çalışan başta vergi incelemesi olmak üzere Bakanın vereceği diğer işleri yapan denetim elemanıdır.


      Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı altında örgütlenmiş,doğrudan maliye bakanına bağlı olarak çalışan genel olarak vergi incelemesi yapan bunun yanında Bakan tarafından verilecek diğer görevleride soruşturma, araştırma vb. yerine getiren denetim elemanıdır. Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı Ankara'da Maliye Bakanlığı bünyesindedir. Hesap Uzmanları Ankara, İstanbul ve İzmir grup başkanlıklarında görev ifa eder fakat her yıl 3-4 ay geçici olarak inceleme yapmak üzere diğer illere turne yapılmaktadır. Hesap Uzmanları Kurulu zaman içerisinde hasıl olmuş gelenek ve kuralları bulunanan ve bunlara uymanın zorunluluk arz ettiği bir kuruldur. Yetiştirdiği elemanların vergi mevzuatı konusundaki derinliği ile tanınır.Hesap Uzmanlığı gerek kamu gerekse özel sektörde parlak bir geleceğin kapılarını açan bir kariyer meslek tanımına uyan bir meslektir.


  

HESAP UZMANININ GÖREVLERİHesap Uzmanının başlıca görevleri şunlardır:

a) İşletmelerde vergi incelemeleri yapmak,

b) Vergi Kanunları ile Vergi Usul Kanununun ve diğer kanunların yetki verdiği her türlü vergi tekniğiyle ve vergi suçlarıyla ilgili inceleme, kontrol ve işlemleri yapmak,

c) Kamu teşebbüsleri ve Devletin ilgili bulunduğu diğer müessese ve teşekküllerde, derneklerde Maliye Bakanının gerekli göreceği vergi dışı incelemeleri yapmak,

d) Mükellefleri yetiştirmek ve aydınlatmak amacı ile danışma ve kurs yapmak, konferans vermek ve sair benzeri çalışmaları yapmak ve yürütmek,

e) HUK’un Sınav Komisyonuna, Grup ve Ekiplerine ve diğer komisyon ve komitelerine katılmak,

f) Çalışmalar sırasında rastlanan, mali hükümler ve bunların uygulanmasında düzeltilmesi, değiştirilmesi ve açıklanması gerekli görülen hususlara dair gözlem ve görüşleri Başkanlığa duyurmak,

g) Maliye Bakanının isteği üzerine iktisat, maliye ve işletmecilik ve mali denetim konularında ilmi ve teknik araştırma ve etüdler yapmak, tasarılar hazırlamak ve sair incelemelerde bulunmak,

h) Hesap Uzmanlarının, Hesap Uzman Muavinlerinin mesleki alanda yetişme ve yükselmelerini sağlayıcı konferans, kurs ve seminerler ve benzeri sair çalışmalar yapmak,

ı) İlgili makamlar tarafından yetkili kılınmak suretiyle soruşturmalar ve bilirkişi incelemeleri yapmak


  

HESAP UZMANLARININ YETİŞTİRİLMESİ      Hesap Uzman Muavinliğine atananlar 3 yıl staj görürler ve bu staj dönemlerini turneler dışında esas itibariyle Kurul merkezinde geçirirler.
      Hesap Uzman Muavinlerinin yetiştirilmesi şu esaslara göre düzenlenir:

a) Muavinler, önce iki aylık bir hazırlanma dönemi geçirirler. Bu dönemde, vergi hükümleri, revizyon ve işletmelerde vergi incelemeleri ve ihtilaflı vergi dosyaları üzerinde genel çalışma ve tartışmalar yaparlar. Vergi dairelerinde tarh, tahakkuk ve itiraz işlemleri hakkında müşahedelerde bulunurlar.

b) Muavinler, Hesap Uzmanlarının yanında ve Hesap Uzmanına tabi olarak çalışırlar; göstereceği işleri yaparlar, bu suretle gereği gibi yetişmeye gayret ederler.

c) Muavinler, staj dönemlerinde meslek konuları üzerinden tertiplenecek kurslar ve seminerlere devam ederler.

d)  Muavinler staj döneminde Başkanlıkça belli edilecek mesleki konularda 30 daktilo sahifesinden az olmamak üzere bir etüd hazırlarlar. Bu etüdleri en geç, staj dönemi sonundan iki ay önce Başkanlığa iki nüsha olarak verirler.


   

ÇALIŞMA DÜZENLERİ NASILDIR?      Hesap Uzmanları Kurulunun çalışma yeri Ankara'da olup mesleki faaliyetleri ülke düzeyinde devamlı ve geçici inceleme yerleri esasına göre düzenlenmektedir. Devamlı inceleme yerleri Ankara, İstanbul ve İzmir'dir. Geçici inceleme yerlerindeki faaliyetleri ise turne esasına göre, turne yapılacak yerin iklim ve ulaşım koşulları gözönünde bulundurularak yaz aylarında ortalama 3-4 ay sürelidir. Turne süresi hesap uzmanın kıdemi itibariyle 1 aya kadar inebilmektedir. Geçici ve devamlı inceleme yerlerindeki görevlendirmeler bakan tarafından onaylanan "Genel Çalışma Planı"ında belirlenmektedir.

   

ÖZLÜK HAKLARI ve MAAŞLAR      Hesap Uzmanları ve yardımcıları aylık dışında ek gösterge, temininde güçlük zammı, iş güçlüğü zammı, özel hizmet tazminatı ve denetim tazminatı alırlar. Ayrıca görev merkezleri dışında geçici görevlendirmelerde (turnede) yurt çapındaki denetim yetkileri bulunması nedeniyle Harcırah Kanunu'na göre farklı bir gündelikte ödenmektedir.

      Hesap Uzman Yrd. Net Maaşı; 2550 + + Harcırah + Çeşitli Başlıklar altında verilen Tazminatlar,
      Hesap Uzmanı Net Maaşı; 3100 + + Harcırah + Çeşitli Başlıklar altında verilen Tazminatlardır.

SINAVI HAKKINDA      İstediği KPSS puanı p54 tür. Son sınav 19-20 Aralık 2009 da yapıldı ve sınava 400 kişi alınacaktı başvuran kişi sayısının 380 olması nedeniyle taban puan olan 80 ne kadar başvuran herkes sınava girdi. Yazılı sınavı 16 kişi kazandı 14 kişide mülakatı geçti..

Okunma : 18793

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google 

- Kariyer Meslekler

Merkez Bankası Müfettiş Yardımcılığı Nedir? Nasıl Olunur? Görevleri Nelerdir?

Merkez Bankası Müfettiş Yardımcılığı Nedir? Nasıl Olunur? Görevleri Nelerdir? Merkez Bankası Müfettiş Yardımcılığı Nedir? Nasıl Olunur? Görevleri Nelerdir?

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Nedir? Nasıl Olunur? Görevleri Nelerdir?

Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Nedir? Nasıl Olunur? Görevleri Nelerdir? Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Nedir? Nasıl Olunur? Görevleri Nelerdir?


 

   
BankacilikBolumu.com sitede bulunan hiç bir bilginin doğruluğunu garanti etmez.
                                                      
Her hakkı saklıdır. © BankacilikBolumu.com © 2012 l RSS l
"Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir." - M.Kemal Atatürk