İktisada Giriş Çalışma Soruları Test ve Klasik

Öğrenciler İçin İktisat Çalışma Soruları Bölüm 4


61. Tekelci bir firmanın marjinal gelir eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Talep eğrisine eşittir.

B) Fiyata eşittir

C) Ortalama gelire eşittir

D) Talebin altında kalan negatif eğimli bir doğrudur

E) Talebin üstünde kalan pozitif eğimli bir doğrudur.

 

62. Aşağıdaki durumlardan hangisinin yokluğunda bir piyasa aksak rekabet piyasasına dönüşmez?

A) Alıcı satıcı sayısının çok olması

B) Herkesin tam bilgiye sahip olması

C) Mal farklılaştırması olması

D) Piyasaya giriş çıkışın serbest olması

E) Üretilen ürününün aynı kalitede olması

 

63. Aşağıdakilerden hangisi, teknolojinin sabit olduğu ve bütün kaynakların etkin bir şekilde kullanıldığı varsayımlarıyla bir ekonominin iki maldan üretebileceği çeşitli bileşimleri gösteren eğridir?

 

A) Etkin-üretim eğrisi

B) Sözleşme eğrisi

C) Bağıt eğrisi

D) Üretim imkanları eğrisi

E) Farksızlık eğrisi

 

64. Aşağıdakilerden hangisi örümcek ağı teoreminin uygulandığı ürünlere en iyi örnek olabilir?

 

A) Teknoloji

B) Tarım

C) Bilişim

D) Hizmet

E) İmalat üretimi

 

65. Aşağıdakilerden hangisi, Y malının talep eğrisini sola kaymasına neden olur?

A) Y düşük bir mal ise, gelirin artması

B) İkame olan X’in fiyatının yükselmesi

C) Tamamlayıcı mal olan Z’nin fiyatının düşmesi

D) Y normal mal ise, gelirin artması

E) Nüfustaki bir artış

 

66. Tekelci bir firmaya ait marjinal gelir eğrisi neden fiyatın altındadır?

A) Tekelcinin kararlarını değiştirebileceği sürenin olmamamsı

B) Piyasaya girişin imkansız olması

C) Malın homojen olması

D) Tekelcinin daha çok satmak için fiyatı artırması

E) Tekelcinin daha çok satmak için fiyatı düşürmesi

 

67. Toplam faydanın maksimum olduğu durumda marjinal fayda nasıldır?

A) Maksimum

B) Azalarak artar

C) Minimum

D) Sıfırdır

E) Birdir

 

68. Teorik olarak faydanın ölçülebileceğini varsayan fayda görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Kardinal fayda

B) Ordinal fayda

C) Marjinal fayda

D) Toplam fayda

E) Azalan fayda

 

69. Aşağıdakilerden hangisi, bir birim daha mal tüketimi sonucu, toplam faydada yaratılan değişikliğe verilen isimdir?

 

A) Kardinal fayda

B) Ordinal fayda

C) Marjinal fayda

D) Toplam fayda

E) Azalan fayda

 

70. Aşağıdaki durumlardan hangisinde tüketici dengesinden söz edilebilir?

 

A) MUa/Pa>MUb/Pb

B) MUa/Pa>MUb/Pb

C) MUa/Pb=MUb/Pa

D) MUa/Pa=MUb/Pb

E) MUa/Pb>MUb/Pa

 

71. Mallardan birinin fiyatının düşmesi bütçe doğrusunu nasıl etkiler?

A) Paralel sağa kaydırır

B) Eğimini değiştirir

C) Paralel sola kaydırır

D) Etkilemez

E) Hiçbiri

 

72. Aşağıdaki mallardan hangisinin talebi en az esnektir?

A) Et

B) Kitap

C) Meyve

D) Bisküvi

E) Tuz

 

73. Bir malın fiyatı 40 TL/kg’dan 45TL/kg’a yükseldiğinde arz miktarı 10 tondan 18 tona çıkıyorsa, bu malın arz esnekliği kaçtır?

 

A) 0,64

B) 6,4

C) 6,5

D) 0,1

E) 2

 

74. Tekelci bir firma, tüketici rantına el koymak için aşağıdakilerden hangisini yapar?

 

A) Malın fiyatını kendisi belirler

B) Malın miktarını kendisi belirler

C) Esnekliği düşük mallar üretir

D) Mal farklılaştırmasına gider

E) Hiçbiri

 

 

75. Bir tüketici gelirinin tümünü çay ve pastaya harcamaktadır. Toplam faydası 800 ve marjinal faydası 12 olan çayların tanesini 25 TL’ye, toplam faydası 200 ve marjinal faydası 24 olan pastanın tanesini 75 TL’ye almaktadır. Buna göre, tüketici dengesine ulaşabilmesi için ne kadar çay ve pasta tüketilmelidir?

 

           A) Daha fazla pasta ve daha az çay

           B) Daha fazla çay ve aynı miktarda pasta

           C) Aynı miktarda çay ve pasta

           D) Daha fazla pasta ve aynı miktarda çay

           E) Daha az pasta ve daha az çay

 

76. Bir tüketici gelirinin tümünü kahve ve keke harcamaktadır. Kahvenin marjinal faydası (MU)= 28 TL Kahvenin fiyatı=7 TL Kekin fiyatı=10 Kekin marjinal faydası=40 TL Buna göre tüketici dengesine ulaşabilmesi için ne yapılmalıdır?

 

           A) Daha az kahve

           B) Daha az kek

           C) Daha fazla kek

           D) Daha fazla kahve

           E) Tüketici dengededir

 

77. Toplam faydanın azalmaya başladığı durumda marjinal fayda nasıldır?

           A) Maksimum

           B) Minimum

           C) Sıfır

           D) Negatif

           E) Biridir

 

78. Toplam fayda ilk etapta azalarak artar ve toplam fayda maksimuma ulaştıktan sonra azalmaya başlar. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

           A) Azalan marjinal fayda yasası

           B) Artan marjinal fayda yasası

           C) Değişen marjinal fayda yasası

           D) Azalan toplam fayda yasası

           E) Artan toplam fayda yasası

 

79. Tüketiciye aynı tatmin düzeyini sağlayan  farklı mal bileşimlerinin geometrik yerlerinin bileşimine ne ad verilir?

 

           A) Farksızlık (kayıtsızlık) eğrileri

           B) Eş ürün eğrileri

           C) Bütçe doğrusu

           D) Maliyet kısıtı

           E) Talep eğrileri

 

80. Aşağıdakilerden hangisi farksızlık (kayıtsızlık) eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?

 

A) Orijinden uzaklaştıkça fayda seviyelerinin artması

B) Negatif eğimli olmaları

C) Birbirlerini ve eksenleri kesmemeleri

D) Genellikle orijine göre  dışbükey olmaları

E) Her noktada aynı eğime sahip olmaları


<<<Önceki              Sonraki>>>


--CEVAP ANAHTARI--

 

Okunma : 16990

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google 

- İktisata Giriş

İktisada Giriş Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

İktisada Giriş Çalışma Soruları Cevap Anahtarı Öğrenciler İçin İktisat Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

İktisat Sınav Soruları Test ve Klasik

İktisat Sınav Soruları Test ve Klasik Öğrenciler İçin İktisat Çalışma Soruları Bölüm 5


 

   
BankacilikBolumu.com sitede bulunan hiç bir bilginin doğruluğunu garanti etmez.
                                                      
Her hakkı saklıdır. © BankacilikBolumu.com © 2012 l RSS l
"Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir." - M.Kemal Atatürk