İktisada Giriş Çalışma soruları, Test ve Klasik

Öğrenciler İçin İktisat Çalışma Soruları Bölüm 3


41. Üreticilerden birim mal başına alınan verginin tüketici üzerindeki yükü,

A) Talep eğrisi ne kadar esnekse

B) Talep eğrisi ne kadar katıysa

C) Arz eğrisi ne kadar katıysa

D) O kadar büyüktür.

 

42. Talep esnekliği,

A) Talep eğrisinin eğimi

B) Talep eğrisinin eğiminin tersi

C) Miktardaki veri bir yüzde değişikliğin fiyatta yarattığı yüzde değişiklik

D) Fiyattaki veri bir yüzde değişikliğin miktarda yarattığı yüzde değişiklik

E) Tarafından ölçülür.

 

43. Aşağı doğru eğimli talep yasası,

A) İkame etkisi

B) Gelir etkisi

C) Hem ikame etkisi hem de gelir etkisi

D) Ne ikame etkisi ne de gelir etkisi

E) İle açıklanabilir.

 

44. Bir malın piyasa talep ve arz eğrilerinin kesişmesi

A) Denge fiyatını

B) Denge miktarını

C) Hem talep fazlasını hem de arz fazlasının olmadığı bir noktayı

D) Yukarıdakilerin hepsini

E) Belirler.

 

45. Fiyat, denge fiyatının üzerinde olduğunda, aşağıdaki tespitlerden hangisi doğru değildir?

A) Talep fazlası vardır

B) Arz edilen miktar talep edileni aşar

C) Fiyat üzerinde aşağıya doğru bir baskı vardır

D) Arz fazlası vardır

 

46. Daha düşük fiyatlarda, daha fazla mal piyasada satın alınacaktır, çünkü;

A) Tüketiciler, şimdi göreli olarak daha ucuz olan bu malı tükettikleri diğer malların yerine ikame ederler.

B) Daha düşük fiyatlarda, tüketiciler veri parasal gelir ile daha fazla o maldan satın alabilirler

C) Daha düşük fiyatlarda, daha yüksek fiyatlardakine nazaran daha fazla tüketici o maldan satın alır.

D) Yukarıdakilerin hepsi

 

47. Bir malın fiyatı 20 YTL’den 10 YTL’ye düştüğünde, bu maldan bir ayda talep edilen miktar 10 birimden 30 birime yükselmektedir. Talep esnekliğinin büyüklüğü nedir?

A) 1

B) 2

C) 2,5

D) 1,5

E) 0,5

 

48. Tablodaki X ve Y mallarına ilişkin toplam fayda şedüllerinden yararlanarak, MUX ve MUY ‘yi bulunuz.

 

Mal birimleri

0

1

2

3

4

5

TUx

0

5

9

12

14

15

TUy

0

6

11

15

18

20

 

49. Yukarıdaki tablodan hareketle, tüketicinin geliri 5 YTL fiyatlar da PX =P Y =1 YTL olduğuna göre, tüketici denge noktası hangisidir?

A) 2X, 3Y

B) 2Y,3X

C) 5Y,2X

D) 5X, 2Y

E) 1X, 4Y

 

50. Px 0.50 YTL’ye düştüğünde, yeni denge noktası ne olur?

A) 4Y, 3X

B) 3X, 4Y

C) 4X, 3Y

D) 5X, 1Y

E) 1X, 5Y

 

51. Bir endüstride iktisadi kârın varlığı, aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Tüketici talebini daha fazla karşılamak için endüstrinin genişlemesi gerektiğini

B) Ürün fiyatını arttırarak endüstrinin daha fazla kâr elde edeceğini

C) Endüstrinin üretken kapasite fazlalığına sahip olduğunu

D) Endüstrinin tüketicinin arzuladığı büyüklükte olduğunu

E) Endüstrinin, optimum büyüklükte üretimi gerçekleştirdiğini.

 

52. Dışsal ekonomi ne demektir?

A) Bir tüketicinin karşılığında hiçbir şey vermeden diğer tüketicilerden sağladığı fayda

B) Bir ekonominin yurtiçi yatırımlarını finanse etmek için diğer ülkelerden sağladığı kredi, yatırım veya hibe

C) Yurtdışında faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların yurtiçine transfer ettikleri döviz gelirleri

D) Bir üreticinin karşılığında hiçbir şey vermeden diğer bir üreticiden sağladığı fayda

E) Yurtiçi faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların yurtdışına transfer ettikleri döviz gelirleri

 

53. Aşağıdakilerden hangisi firmanın optimum faktör bileşimini sağlayan denge koşulunu ifade eder?

A) Marjinal teknik ikame oranının faktörlerin marjinal faydalarına eşit olması

B) Marjinal ikame oranının faktörlerin fiyatına eşit olması

C) Üretim faktörlerinin marjinal verimleri oranının faktör fiyatları oranına eşit olması

D) Üretim faktörlerinin fiyatlarının marjinal verimlerine eşit olması

E) Üretim faktörlerinin fiyatları oranının faktörlerin marjinal verimlerine eşit olması

 

54. Bir malın denge fiyatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Arz azalır ve talep sabit kalırsa, denge fiyatı yükselir.

B) Talep azalır ve arz sabit kalırsa, denge fiyatı düşer

C) Talep azalır ve arz artarsa, denge fiyatı yükselir

D) Talep azalır ve arz azalırsa, denge fiyatı yükselir

 

55. K ve L tamamlayıcı mallardır. K’nın fiyatı arttığında nasıl bir durum beklenir?

A) L’nin satışı artar.

B) L’nin fiyatı artar.

C) K’nın satışı artar.

D) L’nin satışı azalır.

E) L’nin fiyatı azalır.

 

56. Aşağıdaki durumlardan hangisinin denge fiyatına olan etkisi belirgin değildir?

A) Talebin artması ve arzın düşmesi

B) Arzın artması ve talebin düşmesi

C) Talebin artması ve arzın sabit kalması

D) Arzın taleple beraber artması

E) Talebin azalması ve arzın değişmemesi

 

57. Y malının talep eğrisinin sağa kaymasını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Tüketicinin geliri artmış ve Y malını her fiyat seviyesinde daha fazla satın almak istemektedir.

B) Y malının fiyatı düşmüştür ve tüketici daha fazla Y malı almak istemiştir.

C) Y malının fiyatı yükselmiştir ve tüketici daha az Y malını almak istemektedir.

D) Hükümet sübvansiyonları artmıştır.

E) Üretim maliyetleri düşmüş ve arz eğrisi sağa kaymıştır.

 

58. Yatay eksende ayva, dikey eksende kahve bulunuyorsa ve ayvanın fiyatı kahveye göre yükselmişse bütçe doğrusunun yeni konumu nasıl olur?

A) Daha dik olur.

B) Daha yatay olur.

C) Eğimi azalır.

D) Paralel sola kayar.

E) Paralel sağa kayar.

 

59. Monopol piyasasında toplam ürünün maksimum olduğu noktada, marjinal ürün nasıldır?

A) O

B) Maksimum

C) Azalmaktadır.

D) Artmaktadır.

E) Minimum

 

60. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Ekonominin büyüdüğünü

B) Ekonomik büyümenin, kısa dönemde gerçekleşmediğini

C) Fırsat maliyetinin yüksek olduğunu

D) Kaynakların tam ve etkin kullanıldığını

E) Ekonomide istihdam edilmeyen üretim faktörlerinin olduğunu


<<<Önceki              Sonraki>>>


--CEVAP ANAHTARI--

Okunma : 14862

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google 

- İktisata Giriş

İktisada Giriş Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

İktisada Giriş Çalışma Soruları Cevap Anahtarı Öğrenciler İçin İktisat Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

İktisat Sınav Soruları Test ve Klasik

İktisat Sınav Soruları Test ve Klasik Öğrenciler İçin İktisat Çalışma Soruları Bölüm 5


 

   
BankacilikBolumu.com sitede bulunan hiç bir bilginin doğruluğunu garanti etmez.
                                                      
Her hakkı saklıdır. © BankacilikBolumu.com © 2012 l RSS l
"Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir." - M.Kemal Atatürk