İktisat Test Soruları, İktisat Çalışma Soruları

Öğrenciler İçin İktisat Çalışma Soruları Bölüm 2


21. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabete ait bir özellik değildir?

A) Atomize

B) Mobilite

C) Homojenlik

D) Şeffaflık

E) Ürün farklılaştırması

 

22. Bir üretimin toplam maliyet fonksiyonu TC= 2Q+500 dür. Buna göre sırasıyla toplam sabit maliyet ve değişken maliyet nelerdir?

A) 500, 2Q,

B) 2Q, 500

C) 2, Q

D) Q/2+250, 2

E) 2Q, 2

 

23. Tam rekabetçi bir firmanın talep eğrisi nasıldır?

A) Toplam maliyete (TC) eşittir

B) Toplam gelire (TR) eşittir

C) Toplam kara (TP) eşittir

D) Marjinal gelirin üstündedir

E) Yatay eksene paraleldir

 

24. Aşağıdaki koşullardan hangisi gerçekleştiğinde firma aşırı kâr eder?

A) P>AC

B) P

C) P>MC

D) P

E) P=AR

 

25. Uzun dönemde tam rekabet piyasasına ait bir firmada aşırı kâr için ne söylenebilir?

A) Sıfırdır

B) Var ama çok az

C) Pozitif

D) Azalarak artar

E) Üretim miktarı arttıkça artar

 

26. Ölçek ekonomileri sözkonusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Uzun dönem ortalama maliyet düşer

B) Uzun dönem ortalama maliyet artar

C) Kısa dönem ortalama maliyet artar

D) Kısa dönem ortalama maliyet düşer

E) Kısa dönem ortalama maliyet değişmez

 

27. Mutlak tekelcilikte,

A) Yakın ikameleri olmayan bir malın tek bir satıcısı vardır

B) Yakın ikameleri olan bir malın tek bir satıcısı vardır

C) Yakın ikameleri olmayan bir malın birkaç satıcısı vardır

D) Firmalar uzun dönemde fazla güçlükle karşılaşmaksızın endüstriye girebilirler veya endüstriden çıkabilirler

 

28. Monopolün ürettiği mala olan talep eğrisi,

A) Negatif eğimlidir

B) Yatay eksene paraleldir

C) Pozitif eğimlidir

D) Yukarıdakilerden herhangi birisi olabilir

 

29. Tekelci bir firma için MR,

A) P’den büyüktür

B) P’ye eşittir

C) P’den küçüktür

D) Yukarıdakilerden herhangi birisi olabilir

 

30. Tekelci bir firma için en iyi üretim düzeyi aşağıdaki noktalardan hangisindedir?

A) MR=AC noktası

B) MR=MC noktası

C) MR’nin MC’den büyük olduğu nokta

D) MR’nin MC’den küçük olduğu nokta

 

31. Tekelci firma kısa dönemde,

A) Kâr eder

B) Başabaş noktasındadır

C) Zarar eder

D) Yukarıdakilerin hepsi de olabilir

 

32. Aynı maliyet koşulları altındaki tam rekabetçi bir firma ile karşılaştırıldığında, tekelci bir firma,

A) Daha büyük miktarda üretim yapar

B) Daha küçük bir miktarda üretim yapar

C) Aynı fiyatı ister

D) Daha küçük bir fiyat ister

 

33. Tablodaki tekelci talep eğrisi için TR ve MR’yi bulun

P (YTL)

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Q

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

34. Tablodan hareketle bu tekelci firmanın kâr ençoklayan veya en iyi üretim düzeyini TR-TC yaklaşımı ile bulunuz.

P(YTL)

12

11

10

9

8

7

Q

0

1

2

3

4

5

TC

10

17

18

21

30

48

 

35. Azalan verimler yasası hangi koşullarda geçerlilik kazanır?

A) Toplam üretim artmaya başlayınca

B) Toplam üretim azalmaya başlayınca

C) Marjinal üretim arttıkça

D) Marjinal üretim düştükçe

 

36. Azalan verimler yasasının geçerlilik kazanmasıyla birlikte TVC eğrisi

A) Artan hızda azalmaya başlar

B) Azalan bir hızda yükselmeye başlar

C) Azalan hızda düşmeye başlar

D) Artan hızda yükselmeye başlar

 

A) 37. Bir firmanın uzun dönemde tüm üretim faktörlerini iki kat artırması sonucunda üretimi iki kattan daha az miktarda artıyor ise aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?

B) Azalan verimler

C) Ölçeğe göre sabit getiri

D) Ölçeğe göre artan getiri

E) Ölçeğe göre azalan getiri

 

38. Aşağı doğru eğimli talep eğrisinin tamamlayıcı bir açıklamasını

A) Azalan getiri

B) Azalan marjinal fayda

C) Azalan maliyetler

D) Ölçeğe göre azalan getiri

E) kavramı sağlar.

 

39. Tüketici rantı tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüketicinin fiili olarak ödediği miktar ile ödemeye razı olduğu miktar arasındaki fark

B) Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarla fiili olarak ödediği miktar arasındaki fark

C) Tüketicinin fiili olarak ödediği ve ödemeye razı olduğu miktarların toplamı

D) Tüketicinin ödemeye razı olduğu miktarın fiili olarak ödediği miktara bölümü

 

40. Fiyat değiştiği zaman toplam hasıla aynı kalıyorsa, talep eğrisi

A) Esnektir

B) Birim esnektir

C) Esnek değildir

D) Yukarıdakilerden herhangi birisi


<<<Önceki              Sonraki>>>

--CEVAP ANAHTARI--

Okunma : 30315

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google 

- İktisata Giriş

İktisada Giriş Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

İktisada Giriş Çalışma Soruları Cevap Anahtarı Öğrenciler İçin İktisat Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

İktisat Sınav Soruları Test ve Klasik

İktisat Sınav Soruları Test ve Klasik Öğrenciler İçin İktisat Çalışma Soruları Bölüm 5


 

   
BankacilikBolumu.com sitede bulunan hiç bir bilginin doğruluğunu garanti etmez.
                                                      
Her hakkı saklıdır. © BankacilikBolumu.com © 2012 l RSS l
"Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir." - M.Kemal Atatürk