Mal Türleri

Mal Türleri: Malları çeşitli özelliklerine göre serbest-ekonomik mal, tüketim-üretim malları, dayanıklı-dayanıksız mallar şeklinde sınıflamak mümkündür.


Mal Türleri: Malları çeşitli özelliklerine göre serbest-ekonomik mal, tüketim-üretim malları, dayanıklı-dayanıksız mallar şeklinde sınıflamak mümkündür.
Serbest mal – ekonomik mal: Ekonomik mal, elde edebilmek için mutlaka belli bir çaba harcanması veya bir bedel ödenmesi gereken maldır. Bunun nedeni de her istediğimizde bu malları doğadan serbestçe sağlamanın mümkün olmamasıdır. Başka bir ifade ile kıt kaynakları kullanan ve bu yüzden diğer mallar cinsinden belirli bir sosyal maliyeti olan mallara ekonomik mal denmektedir. Ekmek, benzin, şeker gibi.

Serbest mallar, doğada her istendiğinde bulunabilen ve çaba sarf etmeden elde edilebilen mallardır. Havayı her solumak istediğimizde bilinçsizce soluruz ve bunun için ek bir çaba veya bir ekonomik özveride bulunmayız. Pınar kenarındayken, su da serbest maldır. Serbest malların mevcut miktarları, hiç bir bedel ödemeyi gerektirmeseler bile insanların istediklerinden fazladır. Serbest malın bir maliyeti yoktur. Kıt kaynakları kullanmaz. Üstelik bir serbest malın tüketimini arttırmakla başka malların tüketiminden vazgeçmek gerekmez.

Serbest mallar paylaştırılmaları konusunda da bir probleme neden olmazlar. Ekonomik problem, yani kıt kaynakların alternatif kullanımlar için dağıtımı, serbest mallar söz konusu olduğunda ortaya çıkmaz. Serbest mallar kıt olmadıkları için herhangi bir amaçla herhangi bir miktarda kullanılabilirler. Serbest malların daha önce de değindiğimiz gibi doğadaki miktarı, insanların ihtiyaçlarından daha fazla olduğu için toplum tarafından sıfır maliyetle elde edilebilirler.

Bir malın serbest veya ekonomik olması duruma göre değişebilir. Soluduğumuz hava serbest bir mal iken, su altındaki dalgıçlar ve uzayda araştırma yapan astronotlar için birer kıt maldır. Doğada var olan içilebilir bir su kaynağı yakınına kamp yapıldığında su serbest bir mal iken, bir çölde kaybolduğunuzda oldukça kıt bir mal durumuna düşer. Buna karşın doğada yetişen ve kolayca toplayabileceğimiz meyveler serbest maldır. Dolayısıyla belli malları kesin olarak serbest veya ekonomik olarak belirlemek mümkün değildir.

Tüketici ve Üretici Malları: Ekonomik malları, tüketici ve üretici malları olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Tüketici malları, tüketicinin ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan mallardır. Bu açıdan bakıldığında bu mallara nihai mal adı da verilir. Bu tür mallar, er veya geç kullanılma durumundadırlar. Ekonomik mal olma özelliklerini kaybettikleri anda yok olurlar. Yediğimiz yiyecek, giydiğimiz elbise bunlara örnektir. Üretici malları ise diğer üretici malları ya da tüketici malları üretiminde kullanılan mallardır. Bir makine, makinenin çalışmasını sağlayan yakıt, onu kullanan işçinin hizmeti, makinenin durduğu bina, birer üretici malı konumundadırlar. Bu mallara, sermaye malları, yarı mamul mallar, hammaddeler gibi isimler de verilmektedir. Bu tanımları üretim konusunu işlerken ayrıntısıyla inceleyeceğiz. Bir mal, kullanımına bağlı olarak üretici ya da tüketici malı olabilir. Örneğin, bir otomobil bir gezinti için kullanılabileceği gibi, bir satış elemanı tarafından da kullanılabilir. Birinci durumda bir tüketici malı konumunda iken, ikincisinde üretici malı durumuna geçer.

Dayanıklı ve Dayanıksız Mallar: Tüm mallar, faydalı olabilecekleri yaşam uzunluğunu yansıtmak üzere, dayanıklı veya dayanıksız mallar olabilirler. Dayanıklı mallar elde edildikten sonra uzun süre fayda sağlayan mallardır. Buzdolabı, otomobil, radyo gibi. Aslında bu malları kullanırken tüketmeyiz. Tükettiğimiz o malın bize sağladığı yararlardır. Yiyeceklerimizi sağlıklı biçimde saklamak, seyahat etmek, müzik ve haber dinlemek gibi.

Dayanıksız mallar ise fayda sağladığında yok olan, biten mallardır. Mum, ekmek, şeker, benzin gibi. İktisattaki dayanıksız mal tanımı, güncel dilde kolayca bozulan dayanıklı mal kavramıyla karıştırılmamalıdır. Kötü yapılmış ve kolayca kırılabilen koltuğa günlük konuşma dilinde dayanıksız deriz. Ancak çok dayanmamış olsa da bu koltuk iktisat sınıflaması bakımından dayanıklı bir maldır.


Okunma : 2278

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google 

- İktisata Giriş

İktisada Giriş Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

İktisada Giriş Çalışma Soruları Cevap Anahtarı Öğrenciler İçin İktisat Çalışma Soruları Cevap Anahtarı

İktisat Sınav Soruları Test ve Klasik

İktisat Sınav Soruları Test ve Klasik Öğrenciler İçin İktisat Çalışma Soruları Bölüm 5


 

   
BankacilikBolumu.com sitede bulunan hiç bir bilginin doğruluğunu garanti etmez.
                                                      
Her hakkı saklıdır. © BankacilikBolumu.com © 2012 l RSS l
"Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir." - M.Kemal Atatürk